July 18, 2021

ISO 45001:2018 Υγιεινή & Ασφάλεια στην Εργασία

Λογισμικό για την ανάπτυξη και λειτουργία Συστήματος Διαχείρισης Υγιεινής & Ασφάλειας στην Εργασία, ISO 45001:2018

Ενσωμάτωση του εργαλείου OIRA  της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

 • Παρούσα Κατάσταση
 • Προετοιμασία
 • Συμμετοχή των εργαζομένων
 • Αναγνώριση & Αξιολόγηση
 • Σχέδιο Δράσης
 • Έκθεση

Το πρότυπο 45001:2018 βασίστηκε στο πρότυπο OHSAS 18001 και παρέχει ένα παγκόσμιο πλαίσιο αναφοράς. Το ISO 45001:2018 απευθύνεται σε οργανισμούς του Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα, ανεξάρτητα από το μέγεθος και τη δραστηριότητά τους. Σκοπός του προτύπου ISO 45001:2018  είναι η πρόληψη, η αποφυγή ατυχημάτων και η βελτίωση των συνθηκών εργασίας μέσω της λήψης αποτελεσματικών μέτρων πρόληψης και προστασίας.

Η εφαρμογή του προτύπου ISO 45001 αποσκοπεί μεταξύ άλλων:

•Στη γνώση και εναρμόνιση των διαδικασιών με τις νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις σχετικές με την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία.
•Στη διασφάλιση ότι η καθιερωμένη πολιτική υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας είναι διαθέσιμη και κατανοητή από το προσωπικό και από άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, ενώ εφαρμόζεται σε όλα τα επίπεδα οργάνωσης του Οργανισμού.
•Στη μείωση των ατυχημάτων στο χώρο εργασίας καθώς και στη πρόβλεψη δυνητικών κινδύνων.

Το e-iQMS θα επιτρέψει στο Οργανισμό σας να βελτιώσει την απόδοση του στους τομείς των εργασιακών κινδύνων και της εργασιακής ασφάλειας:

•Ανάπτυξη και εφαρμογή Πολιτικής εργασιακών κινδύνων και εργασιακής ασφάλειας καθώς και ορισμός των σχετικών στόχων
•Καθιέρωση συστηματικών διαδικασιών που εξετάζουν το “πλαίσιο” των εργασιακών κινδύνων και οι οποίες λαμβάνουν υπόψη τους κινδύνους, τις δυνατότητες βελτίωσης, καθώς και νομικές και άλλες απαιτήσεις
•Προσδιορισμό των κινδύνων που σχετίζονται με τις δραστηριότητές του Οργανισμού, επιδιώκοντας είτε την εξάλειψή τους είτε τη διενέργεια ελέγχων για την ελαχιστοποίηση των πιθανών επιπτώσεών τους ή την παροχή μέσων για την προστασία του Προσωπικού.
•Διενέργεια επιχειρησιακών ελέγχων για τη διαχείριση των εργασιακών κινδύνων και των νομικών και λοιπών απαιτήσεων
•Γραπτή Εκτίμηση Επαγγελματικού Κινδύνου
•Ευαισθητοποίηση σχετικά με τις συνθήκες που διαμορφώνουν και οδηγούν στους εργασιακούς κινδύνους
•Αξιολόγηση – βαθμολόγηση των επιδόσεων του συστήματος  επιδιώκοντας την βελτίωση του
•Ενεργή συμμετοχή των εργαζομένων σε θέματα εργασιακής ασφάλειας
•Χρήση Φυλλαδίων Ασφάλειας Προϊόντων (Safety Data Sheets – SDS)

Χρήση φορητών υπολογιστών & έξυπνων τηλεφώνων για την λειτουργία του Συστήματος Διαχείρισης Υγιεινής & Ασφάλειας στην Εργασία.
Χρήση του Συστήματος κατά την άσκηση των καθηκόντων του Προσωπικού και την ενημέρωση του Συστήματος σε πραγματικό χρόνο

Διασφάλιση της φήμης του Οργανισμού, της επίτευξης ασφαλών χώρων εργασίας, της μείωσης του κόστους και της ικανοποίησης των απαιτήσεων της νομοθεσίας και των κανονισμών, όπως:
•Βελτίωση της ικανότητάς του Οργανισμού να ανταποκρίνεται σε θέματα κανονιστικής συμμόρφωσης
•Μείωση του συνολικού κόστους των συμβάντων – ατυχημάτων
•Μείωση του χρόνου διακοπής λειτουργίας και των δαπανών από την διακοπτόμενη λειτουργία
•Μείωση του κόστους των ασφαλίστρων
•Μείωση στα ποσοστά απουσιών των εργαζομένων
•Απόκτηση ενός διεθνούς κριτηρίου αναφοράς

Αναφορά στις αρμοδιότητες κατά την άσκηση των καθηκόντων, αναφορά στις προδιαγραφές και στην χρήση των υλικών και προϊόντων σύμφωνα με τις προδιαγραφές, συμπλήρωση των εντύπων τεκμηρίωσης με την χρήση ακόμα και έξυπνων τηλεφώνων για την ενημέρωση του Συστήματος σε πραγματικό χρόνο.

Το e-iQMS είναι το εργαλείο με το οποίο αναπτύσσεται το Σύστημα Υγιεινής & Ασφάλειας στην Εργασία σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 45001:2018. To e-iQMS καθοδηγεί βήμα – βήμα:

 • Την αναγνώριση των πιθανών κινδύνων (φυσικούς, χημικούς, βιολογικούς, εργονομικούς κλπ) που σχετίζονται με την φύση της εκάστοτε εργασίας και θέτουν σε κίνδυνο την υγεία των εργαζομένων
 • Την αξιολόγηση των υφιστάμενων προγραμμάτων και συνθηκών εργασίας (κτιριακές και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις) ώστε να γίνει πλήρης και σαφής προσδιορισμός των αναγκών και των προτεραιοτήτων.
 • Την ανάπτυξη ενός λεπτομερούς σχεδίου (συμπεριλαμβανόμενης της προληπτικής και επεμβατικής συντήρησης σταθερού-μόνιμα εγκαταστημένου και φορητού εξοπλισμού) για τον προσδιορισμό και την εφαρμογή των αναγκαίων μέτρων για την μείωση ή τον έλεγχο των κινδύνων και
 • Τον καθορισμό του Οργανογράμματος και των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων ανά θέση εργασίας
 • Την εκπαίδευση του προσωπικού σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας με την χρήση video
 • Την αξιολόγηση των προγραμμάτων με την διενέργεια τακτικών ελέγχων και επιθεωρήσεων
Λογισμικό για την εσωτερική επικοινωνία των εργαζόμενων με τον Υπεύθυνο Διαχείρισης του Συστήματος Υγιεινής & Ασφάλειας

Το λογισμικό e-iQMS υποστηρίζει τον Υπεύθυνο Διαχείρισης Συστήματος Υγιεινής & Ασφάλειας στην Εργασία και συμβάλλει αποφασιστικά:

 • Στην διατήρηση του χώρου εργασίας σε ικανοποιητική κατάσταση από άποψη τάξης και υγιεινής, (ευταξία, καθαριότητα, παροχή χώρων υγιεινής, εστιάσεως κλπ)
 • Στην επιλογή τοποθέτησης των θέσεων εργασίας και τον καθορισμό των διαδρόμων ή ζωνών μετακίνησης και /ή κυκλοφορίας.
 • Στις συνθήκες διακίνησης και μεταφοράς προσωπικού και διαφόρων υλικών.
 • Στη διευθέτηση των χώρων αποθήκευσης και επαναπόθεσης υλικών.
 • Στις συνθήκες και τρόπους αποκομιδής των επικίνδυνων υλικών που χρησιμοποιήθηκαν, καθώς και απορριμμάτων ή άλλων άχρηστων υλικών.
 • Στην τακτική συντήρηση και τον έλεγχο πριν από την έναρξη λειτουργίας, καθώς και τον περιοδικό έλεγχο των εγκαταστάσεων και όλων γενικά των μηχανικών διατάξεων.
 • Στην αναπροσαρμογή ανάλογα με τις εργασίες, της πραγματικής διάρκειας για τα διάφορα στάδια και είδη εργασιών.
 • Στις αλληλεπιδράσεις των δραστηριοτήτων μέσα στο χώρο εργασίας
 • Στη συνεργασία μεταξύ όλων των μελών της επιχείρησης ή του έργου (εργοδοτών και εργαζομένων)
 • Στις υποδείξεις των συντονιστών για θέματα υγείας και ασφάλειας, των τεχνικών ασφάλειας και των γιατρών εργασίας.
Ικανοποίηση όλων των διεθνών απαιτήσεων για την Υγιεινή & την Ασφάλεια στην Εργασία
Ικανοποίηση των απαιτήσεων του διεθνούς προτύπου για την Υγιεινή & την Ασφάλεια στην Εργασία

Διασύνδεση του Συστήματος Υγιεινής & Ασφάλειας με αισθητήρες για την μέτρηση:

 • Θερμοκρασίας
 • Υγρασίας
 • Αιωρουμένων σωματιδίων
 • Ανοίγματα θυρών και παραθύρων
 • Χρήση ασύρματων ετικετών (RFID)
 • και πλήθος άλλων αισθητήρων που συνδέονται με το Σύστημα 

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες στο info@fstep.eu