October 31, 2021

ISO 37001:2016 Σύστημα κατά την Δωροδοκίας

ΣΎΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ

Κατά της Δωροδοκίας & της Διαφθοράς

Συστημική προσέγγιση για τον καθορισμό των απαιτήσεων και την παροχή καθοδήγησης για τη θέσπιση, εφαρμογή, διατήρηση, αναθεώρηση και βελτίωση ενός συστήματος διαχείρισης κατά της δωροδοκίας και της διαφθοράς. Συστηματική αντιμετώπιση με την διάθεση μέτρων κατά της διαφθοράς ανάλογα με τον τύπο και το μέγεθός , τη φύση και την έκταση των κινδύνων δωροδοκίας και διαφθοράς που αντιμετωπίζει κάθε Οργανισμός/Εταιρεία.

Χαρακτηριστικές Λειτουργίες Λογισμικού

 • –       Πολιτική κατά της δωροδοκίας

   • Καθορισμός της Στρατηγικής και διατύπωση της Πολιτικής του Συστήματος Διαχείρισης με αναφορές στα επιμέρους στοιχεία του Συστήματος καθώς και τις ιδιαίτερες Πολιτικές του Οργανισμού/Εταιρείας.
   • Καθορισμός των Πολιτικών του Οργανισμού/Εταιρείας
   • Αναφορά στους μηχανισμούς άσκησης ελέγχου
   • Νομοθετικό και Κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας του Οργανισμού/Εταιρείας
   • Πτυχές της Κοινωνικής Εταιρικής Υπευθυνότητας που σχετίζονται με την Διαφάνεια 

 

 • –       Ομάδα συμμόρφωσης κατά της δωροδοκίας

   • Καθορισμός καθηκόντων για το Προσωπικό
   • Σύνδεση των καθηκόντων με το Οργανόγραμμα
   • Καθορισμός επιχειρησιακών ροών 
   • Νομοθετικοί και κανονιστικοί περιορισμοί – πλαίσιο λειτουργίας
   • Επιχειρηματικές υποχρεώσεις και άσκηση ελέγχων 

 

 • –       Εκτίμηση διακινδύνευσης 

   

   • Συστημική αναγνώριση Κινδύνων
   • Συνδυαστική εξέταση ιδιοτήτων των Κινδύνων
   • Ανάλυση παραγόντων Κινδύνων
   • Αξιολόγηση επιπτώσεων  
   • Εκτίμηση πιθανότητας εμφάνισης & αντίκτυπου Κινδύνων 
   • Λήψη μέτρων προστασίας & αντίδρασης 
   • Πλάνο αντιμετώπισης Κινδύνων

 

 • –       Δέουσα επιμέλεια (due diligence) σε έργα και επιχειρηματικούς συνεργάτες

   • Επιχειρησιακές Διεργασίες-Διαδικασίες 
   • Ανάλυση παραμέτρων λειτουργίας έργων 
   • Ανάλυση παραγόντων στην συνεργασία με συνεργάτες
   • Επιμέλεια έργων και επιχειρηματικών συνεργατών
   • Ένταξη Διαδικασιών και Οδηγιών
   • Τεκμηρίωση

 

 • –       Διενέργεια οικονομικών, μη οικονομικών και συμβατικών ελέγχων

   • Πλάνο ελέγχων κατ είδος και κατηγορία
   • Μηχανισμοί άσκησης ελέγχων
   • Διασταύρωση και επιβεβαίωση
   • Επικύρωση μηχανισμών ελέγχων
   • Τεκμηρίωση ελέγχων

 

 • –       Σύγκρουση συμφερόντων

   • Συγκρότηση δικτύου-γραφήματος ροής επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
   • Ανάλυση και συσχέτιση συμφερόντων
   • Έλεγχος για την σύγκρουση συμφερόντων
   • Λήψη μέτρων
   • Τεκμηρίωση

 

 • –       Πολιτική δώρων, φιλοξενίας και εξόδων

   • Συστημική αναγνώριση Πολιτικών
   • Ανάπτυξη Πολιτικών
   • Εφαρμογή ελέγχων στις Πολιτικές
   • Προληπτικές ενέργειες
   • Διορθωτικές ενέργειες
   • Τεκμηρίωση Πολιτικών και ανάπτυξη δικτυώματος Πολιτικών

 

 • –       Αναφορά, παρακολούθηση και διερεύνηση

   • Έκδοση αναφορών
   • Σύστημα τεκμηρίωσης
   • Σύστημα ανάλυσης, παραμετροποίησης, σύγκρισης και ανάδειξης συμπεριφορών
   • Σύστημα διερεύνηση γεγονότων-συμβάντων-περιστατικών
Σύστημα κατά της Δωροδοκίας και της Διαφθοράς

Περισσότερες πληροφορίες στο: info@fstep.eu