August 21, 2021

Συνεργασία

Δημιουργικές Συνεργασίες

Τρέχοντα Προγράμματα

Πρόγραμμα Μεταπωλητή

Yλοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης ISO και Ευρωπαϊκών Κανονισμών για λογαριασμό σας. Αναλαμβάνουμε να αναπτύξουμε Συστήματα Διαχείρισης ISO εκπροσωπώντας την εταιρεία σας, πλήρης υποστήριξη μέσω διαδικτύου, ειδικό διαδικτυακό λογισμικό για το Σύστημα Διαχείρισης ISO, εκπαίδευση και υποστήριξη του Πελάτη σας σύμφωνα με τις ανάγκες του και τις συμφωνημένες προσδοκίες σας.

Δίκτυο Μεταπωλητών

•Αίγυπτος
•Ελλάδα
•ΗΠΑ
•Καναδάς
•Ολλανδία
•Τουρκία

Πρόγραμμα Συνεταίρου

Συμμετοχή στα έργα που αναλαμβάνει η εταιρεία σας διεκπεραιώνοντας και υλοποιώντας το συμφωνημένο SLA (Service Level Agreement). Ανάπτυξη διαδικτυακού λογισμικού για την ικανοποίηση των αναγκών και των απαιτήσεων των έργων που αναλαμβάνετε. Δέσμευση του επιπέδου των παρεχόμενων υπηρεσιών με την σύναψη συμβάσεων παρέχοντας τις συμφωνημένες υπηρεσίες ανάπτυξης Συστημάτων Διαχείρισης ISO, τεχνικής υποστήριξης, συμβουλευτικών υπηρεσιών υποστήριξης και υπηρεσίες εκπαίδευσης. Παροχή συσκευών και ηλεκτρονικών διατάξεων για την ικανοποίηση των απαιτήσεων των έργων.

Δίκτυο Συνεργατών

•Ελλάδα (•Αθήνα, •Βόλος, •Καλαμάτα, •Πάτρα, •Τρίκαλα)
•Ινδία
•Τυνησία

Εκπαίδευση

Πλήρης υποστήριξη της εκπαιδευτικής διεργασίας με την διάθεση διαδικτυακής πλατφόρμας με την οποία παρέχονται σεμινάρια δια ζώσης και διαλέξεις video,  εκπαιδευτικό υλικό, πρακτική εξετάσεις, διενέργεια εξετάσεων και πιστοποίηση της παρεχόμενης εκπαίδευσης.

Δίκτυο Εκπαιδευτικών Οργανισμών

•Ελλάδα
•Ηνωμ. Βασίλειο
•Ινδία
•Κύπρος

Ολιστική προσέγγιση για ISO Πρότυπα και Κανονισμούς

Ψηφιακός Μετασχηματισμός των Συστημάτων Διαχείρισης με την παροχή κατάλληλα σχεδιασμένων υπηρεσιών και υποστήριξη με εξειδικευμένο λογισμικού διασυνδεδεμένο με ηλεκτρονικές συσκευές

Οι διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες των επιχειρήσεων για την ικανοποίηση των κανονιστικών και ρυθμιστικών διατάξεων της Κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποχρεώνουν στην αύξηση των δαπανών σε μέσα και προσωπικό.

Απώτερος σκοπός των Κανονιστικών απαιτήσεων είναι η υιοθέτηση της απαραίτητης επιστημονικής Γνώσης και των Καλών Πρακτικών καθώς και της διαθεσιμότητας τεκμηριωμένων πληροφοριών παρέχοντας αποδείξεις για την διενέργεια των ενδεδειγμένων ενεργειών κατά την άσκηση των επιχειρηματικών καθηκόντων.

Το λογισμικό μας έχει αναπτυχθεί με μέσα «ανοικτού κώδικα» και δεν υπάρχει καμία οικονομική ή άλλη υποχρέωση σε πνευματικά δικαιώματα έναντι οποιουδήποτε.

Το γεγονός αυτό μας παρέχει την δυνατότητα να διαθέτουμε το λογισμό μας σε αποδεκτά χαμηλές τιμές.

Επίσης, έχουμε την ευελιξία να διαμορφώνουμε την λειτουργικότητα του λογισμικού σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες.

Η ενδεδειγμένη παραμετροποίηση και η υιοθέτηση state-of-the-art μεθόδων ανάπτυξης του software engineering, η  επιστημονική επάρκεια της ανάλυσης του λογισμικού, τα εφαρμοζόμενα τεχνολογικά μέσα υλικών Πληροφορικής καθώς και η πολύχρονη εμπειρία της ομάδας μας αποτελούν τα συστατικά στοιχεία της επιτυχίας μας.

Οι συνεργάτες μας, σύμβουλοι, διανομείς και μεταπωλητές, απολαμβάνουν ολιστικές λύσεις Πληροφορικής που επιφέρουν τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό στις Επιχειρήσεις όπου εφαρμόζονται.

Με την υιοθέτηση του λογισμικού μας, οι Επιχειρήσεις ικανοποιούν με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο τις ανάγκες τους μειώνοντας το λειτουργικό τους κόστος.

Ταυτόχρονα, το γεγονός αυτό, παρέχει στους συνεργάτες μας την ευκαιρία να αναπτύξουν επιχειρηματικές δραστηριότητες βασισμένες στο αμοιβαίο όφελος από κοινού με τους Πελάτες του.

Οι Επιχειρήσεις απολαμβάνουν εργονομία και ευελιξία στην ικανοποίηση των Κανονιστικών απαιτήσεων ενώ οι συνεργάτες μας απολαμβάνουν την αποδοχή της Αγοράς καθώς ικανοποιούν μία εγνωσμένη ανάγκη που αναφέρεται στην συμμόρφωση σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα και τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς.

Οι λύσεις λογισμικού που παρέχουμε στους συνεργάτες μας επιλύουν το δύσκολο πρόβλημα της συμμόρφωσης καθώς παρέχεται τόσο η γνώση για την ικανοποίηση των απαιτήσεων των Προτύπων και των Κανονισμών όσο και η ευελιξία κατά την εφαρμογή χωρίς να χρειάζεται η εκτεταμένη συμμετοχή του Προσωπικού των Επιχειρήσεων.

Επιπλέον, το παρεχόμενο λογισμικό διασυνδέεται με κάθε φύσεως εξωτερική συσκευή για την παρακολούθηση των επιχειρηματικών δραστηριότητας και την διενέργεια μετρήσεων φυσικών μεγεθών χωρίς την συμμετοχή του Προσωπικού μειώνοντας δραστικά το κόστος και αναπτύσσοντας στον μέγιστο βαθμό την ολοκλήρωση των εγκαταστημένων συστημάτων Πληροφορικής,

Το λογισμικό μας διασυνδέεται με κάθε άλλο λογισμικό καθώς έχει αναπτυχθεί με εργαλεία και μέσα «ανοικτού κώδικα» προκειμένου να παρέχει αυτή την δυνατότητα και ευελιξία.

Οι ανεξάρτητοι σύμβουλοι και οι εταιρείες συμβούλων χρειάζονται υποστήριξη με εξειδικευμένες υπηρεσίες και υποστήριξη για την ικανοποίηση των απαιτητικών αναγκών των Πελατών τους.

Υπάρχουν  διαθέσιμες έτοιμες εφαρμογές για την υλοποίηση όλων των σύγχρονων Προτύπων ISO και των Ευρωπαϊκών Κανονισμών.

Όλες οι έτοιμες εφαρμογές είναι παραμετροποιημένες και με ελάχιστη προσπάθεια μπορούν να προσαρμοστούν τις απαιτήσεις των Πελατών σας.

Επίσης, όλες οι εφαρμογές μας υποστηρίζονται με εφαρμογές Πληροφορικής οι οποίες συνίστανται από αξιόπιστο και δοκιμασμένο λογισμικό καθώς και από εφαρμογές ηλεκτρονικών διατάξεων για την υλοποίηση του μοντέλου του Διαδικτύου των Πραγμάτων (IoT).

Μπορούμε να υποστηρίξουμε κάθε σύνθετη και πολύπλοκη εφαρμογή και την ικανοποίηση απαιτητικών επιχειρησιακών σχεδίων.

Αντικειμενικός σκοπός είναι η αποτελεσματική υποστήριξη των συνεργατών μας στα έργα που αναλαμβάνουν αξιοποιώντας κάθε διαθέσιμο τεχνολογικό μέσο όπως το διαδίκτυο, οι ασύρματες επικοινωνίες, οι ηλεκτρονικοί αισθητήρες, εξελιγμένοι αλγόριθμοι και λογισμικό για την ικανοποίηση των αναγκών και απαιτήσεων των εφαρμογών για την υλοποίηση συστημάτων διαχείρισης ISO και Ευρωπαϊκών Κανονισμών.

Συμμετέχουμε ενεργά και υποστηρίζουμε τον εκάστοτε συνεργάτη μας μέχρι την οριστική πιστοποίηση των Πελατών του.

Ο Πελάτης είναι ο συνεργάτης μας και τον υποστηρίζουμε μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι υποχρεώσεις του.

Αναλαμβάνουμε την εκπαίδευση των συνεργατών μας και των Πελατών τους. Η εκπαίδευση παρέχεται αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου είτε με ζωντανές συνδέσεις σε επιλεγμένη διαδικτυακή πλατφόρμα συνεδριάσεων ή με την εκτέλεση κατάλληλα δομημένων και προσαρμοσμένων video .

Η εκπαίδευση παρέχεται για την ικανοποίηση των αναγκών των Πελατών και των συνεργατών μας και διακρίνεται σε τρία επίπεδα. Η βασική εκπαίδευση καλύπτει την εισαγωγή και χρήση των ISO προτύπων και των Ευρωπαϊκών Κανονισμών. Η εκπαίδευση των Εσωτερικών Επιθεωρητών παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις για την διενέργεια των Εσωτερικών Επιθεωρήσεων σε εφαρμογές ISO προτύπων καθώς και Ευρωπαϊκών Κανονισμών. Το τρίτο επίπεδο εκπαίδευσης αναφέρεται στους Επικεφαλείς Επιθεωρητές για την διενέργεια επιθεωρήσεων σε εφαρμογές ISO προτύπων και Ευρωπαϊκών Κανονισμών καθώς και για την ανάπτυξη αντίστοιχων συστημάτων διαχείρισης.

Για κάθε είδους παρεχόμενη εκπαίδευση παρέχεται βεβαίωση η οποία παρέχεται μετά την διενέργεια εξετάσεων. Οι εξετάσεις διενεργούνται μέσω του διαδικτύου στην πλατφόρμα που έχει αναπτυχθεί ειδικά γι αυτό τον σκοπό. Η πλατφόρμα χρησιμοποιείται για την προετοιμασία των υποψηφίων αλλά χρησιμοποιείται και για την διενέργεια των εξετάσεων. Κατά την προετοιμασία, οι υποψήφιοι έχουν την δυνατότητα της προβολής video, της αναζήτησης παλαιότερων εξετάσεων καθώς και την διενέργεια δοκιμαστικών εξετάσεων πριν από την τελική εξέταση. Η πλατφόρμα υποστηρίζει τους υποψήφιους οι οποίοι παρουσιάζουν πολύ υψηλά ποσοστά επιτυχίας λόγω της εφαρμοζόμενης εκπαιδευτικής μεθοδολογίας.

Η πολύχρονη εμπειρία μας, οι αναφορές πελατών και συνεργατών μας καθώς και οι συστάσεις και αναφορές από διεθνείς εκπαιδευτικούς οργανισμούς αποτελούν τα εχέγγυα αλλά και τις αποδείξεις για την παρεχόμενη Ποιότητα καθώς και την αποτελεσματικότητα μας.

Υποστηρίζουμε τους συνεργάτες μας με συμβάσεις έργων όπου καθορίζονται οι υποχρεώσεις και οι παρεχόμενες υπηρεσίες (SLA – Service Level Agreements). Οι συμβάσεις προσδιορίζουν την έκταση και τις περιεχόμενων των υπηρεσιών και προορίζονται για την διασφάλιση των συνεργατών μας έναντι των Πελατών τους. Συνάπτουμε συμφωνίες-συμβάσεις με τους συνεργάτες μας για να εξασφαλίζεται η φερεγγυότητα των συνεργατών μας έναντι των Πελατών τους. Σε κάθε περίπτωση, ο Πελάτης μας είναι ο συνεργάτης μας και επενδύουμε στην διαμόρφωση και διατήρηση υγιών σχέσεων με τους συνεργάτες μας για την επίτευξη του αμοιβαίου και προσυμφωνημένου οφέλους.

Υπάρχει διαθέσιμο ένα πρότυπο συμβάσεων-συμφωνιών από το οποίο ο εκάστοτε συνεργάτης επιλέγει – διαμορφώνει τους όρους της συνεργασίας. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η άμεση σύναψη συμφωνιών για τις ανάγκες κάθε Πελάτη και τις ιδιαίτερες απαιτήσεις κάθε εφαρμογής για την υλοποίηση ISO προτύπων και Κανονισμών. Οι συμβάσεις συνάπτονται για την λειτουργική και αποτελεσματική συνεργασία και την αμεσότητα ικανοποίηση των αναγκών των Πελατών του εκάστοτε συνεργάτη μας.

Η παρεχόμενη υποστήριξη συνίσταται από την διάθεση ειδικά διαμορφωμένου και προσαρμοσμένου διαδικτυακού λογισμικού, από την παραχώρηση ηλεκτρονικού εξοπλισμού, από την διάθεση επιστημονικών μεθόδων και  επαγγελματικών αναλύσεων δεδομένων καθώς και από την χρήση ειδικά διαμορφωμένων αλγόριθμων για την υποστήριξη των επιχειρησιακών λειτουργιών, την ανάλυση δεδομένων και εν τέλει την λήψη αποφάσεων βασιζόμενες επί των διαθέσιμων αποδεικτικών δεδομένων, όπως προκύπτουν από την λειτουργία των επιχειρήσεων.

Η εφαρμοζόμενη τυποποίηση στις συμβάσεις-συμφωνίες μας επιτρέπει την διεκπεραίωση εφαρμογών ISO προτύπων εντός ωρών ή ημερών με υποπολλαπλάσια ποσά κόστους σε σχέση με τις συμβατικές εφαρμογές. Το γεγονός αυτό αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτημα για τους συνεργάτες μας, και όπως αποδεικνύεται από την καθημερινή πρακτική, αναγνωρίζεται από τους ικανοποιημένους και πιστοποιημένους Πελάτες μας.

Πάρτε μέρος στο δίκτυο των συνεργατών μας για την ανάπτυξη συνεργειών αναπτύσσοντας και διερευνώντας νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες για το αμοιβαίο όφελος, ελάτε στο επιχειρηματικό περιβάλλον της επόμενη γενιάς, το κατάλληλα σχεδιασμένο και συντηρούμενο διαδικτυακό λογισμικό από κοινού με υπηρεσίες εκπαίδευσης και την απαραίτητη επιστημονική γνώση γύρω από τα ISO πρότυπα και τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς αποτελούν την συνταγή της επιτυχίας, όπως έχει ήδη αποδειχθεί από τους ικανοποιημένους πελάτες και συνεργάτες μας σε όλο τον κόσμο.

Γίνετε μέλος του δικτύου για την Ποιότητα. Επικοινωνήστε μαζί μας,

info@fstep.eu